Home RegioBank Maatschappelijk Betrokken Contact
U bevindt zich op Home - Nieuws

Nieuws

Lees hier over de laatste ontwikkelingen in de markt,
waardevolle informatie en het laatste nieuws over
Verzekerings Collectief EMMEN

_________________________________

 

DNB: Hypotheekrente stabiliseert

De Nederlandsche Bank heeft recent bekend gemaakt dat de hypotheekrente in Nederland stabiliseert. In de periode 2012 tot en met oktober 2016 is de hypotheekrente gemiddeld met ongeveer twee procentpunten gedaald.
Lees meer

Voor 14 juli 2016 betaalde boeterente

Indien u een hypotheek eerder aflost dan met de geldverstrekker was afgesproken, dan kan het voorkomen dat u een boete moet betalen. De regels rondom de maximale boete zijn recent veranderd. Deze verandering geldt niet voor boetes die u voor 14 juli 2016 heeft betaald. In dit artikel informeren wij u over deze nieuwe regels
Lees meer

Ook ondernemers komen steeds vaker in aanmerking voor een hypotheek

Een geldverstrekker die een lening verstrekt, wil zo veel mogelijk zekerheid dat de lening ook wordt terugbetaald. Om deze reden kijkt de geldverstrekker naar de waarde van het onderpand in verhouding tot de lening. Maar ook naar het inkomen dat degene heeft die de lening aanvraagt. In dit artikel gaan we er dieper op in.
Lees meer

Aandacht in media voor naheffing bij spaarhypotheek

In Nederland werd tot 2013 de spaarhypotheek aangeboden. Simpel gezegd gaat het bij deze hypotheek feitelijk om twee producten. Enerzijds de lening waarmee de woning kan worden aangekocht. Anderzijds een spaarpotje waarin de klant maandelijks inleg doet. De maandelijkse inleg aangevuld met de daarop ontvangen rente levert op de einddatum van de hypotheek een kapitaal op, waarmee in een keer de hypotheekschuld kan worden afgelost. Het bijzondere binnen deze constructie is, dat de rente die de klant moet betalen over zijn lening gekoppeld is aan de rente die hij over zijn spaarpot ontvangt. Stijgt de rente over de lening, dan stijgt ook de rente over het spaarsaldo. Voor klanten levert dit de zekerheid op, dat op het eind van de looptijd van de hypotheek de hypotheekschuld kan worden afgelost. Er zijn nog vele duizenden consumenten die op dit moment een dergelijke spaarhypotheek bezitten.
Lees meer

Let op bij voornemen tot verhuur

Heeft u een woning waarvoor u een hypotheek heeft afgesloten? Weest u er zich dan van bewust, dat in de meeste hypotheekovereenkomsten de geldverstrekker heeft bepaald dat u de woning niet mag verhuren.
Lees meer

Onafhankelijk vergelijken in de markt loont

Als u in een winkel of op internet op zoek gaat naar mooie klassieke muziek, zult u vreemd opkijken als er alleen muziek is te vinden van één componist. Voorkeuren voor muziek verschillen en dus is er een breed assortiment van verschillende componisten en uitvoerenden verkrijgbaar.
Lees meer

NHG maakt financiering energiebesparing gemakkelijker

In Nederland bezitten circa 4,4 miljoen huishoudens een eigen woning. Hiervan hebben circa 1,3 miljoen een Nationale Hypotheek Garantie. Met deze garantie bouwt u een financieel vangnet in, voor de situatie waarbij door scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid de hypotheeklasten niet meer te dragen zijn. Deze extra zekerheid is daarnaast voor de geldverstrekkers aanleiding om een korting te geven op de rente die ze rekenen voor de hypotheek.
Lees meer

Prijzen van woningen gaan verder stijgen

De prijzen van koopwoningen stijgen nog steeds. Op dit moment wordt voor 2017 verwacht dat de gemiddelde prijs van een woning met 7 % zal stijgen. Voor 2018 wordt een prijsstijging van circa 5 % verwacht. Dit zijn landelijke ontwikkelingen. In vooral de grote steden doen zich sterkere stijgingen van de prijzen voor. Hoewel de prijzen fors omhoog gaan, is daarmee de top zoals die in 2008 bestond, nog niet bereikt. Op dit moment zit de gemiddelde prijs van een woning daar nog 10 % onder.
Lees meer

Ons kantoor is onafhankelijk

Ons kantoor is onafhankelijk. Dat betekent dat geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij kan bepalen welke hypotheek wij u adviseren. Wij onderzoeken de mogelijkheden bij meerdere geldverstrekkers en adviseren die bank of verzekeringsmaatschappij die naar ons oordeel goed past bij uw wensen en behoeftes waar het gaat om de financiering van uw woning.
Lees meer

Neem de tijd om over uw hypotheek te praten

De wijze waarop u de aankoop van uw woning financiert, heeft voor vele jaren invloed op het deel van uw inkomen dat u dagelijks naar eigen keuze kunt besteden. Wij zijn kritisch op de verschillende reclame-uitingen die erop gericht zijn om consumenten te “lokken” met de belofte dat de hypotheek “snel” geregeld wordt. Ons advies: neem de tijd om u goed te laten voorlichten. In dit artikel gaan we in op enkele actuele ontwikkelingen waarover in de media op dit moment veel wordt bericht.
Lees meer

 Wordt het verkrijgen van een hypotheek moeilijker?

De hypotheekrente is op dit moment zeer laag. Een lage hypotheekrente leidt ertoe, dat banken hierover een lagere marge (winst) behalen. Met name vanuit de Nederlandsche Bank wordt al geruime tijd erop aangedrongen om deze periode van lage rentes te gebruiken om het afsluiten van een hypotheek moeilijker te maken.
Lees meer

Veel ontwikkelingen op de woningmarkt

De hypotheekrente bevindt zich nog steeds op een historisch laag niveau. In combinatie met een sterk dalende werkloosheid en een groeiend consumentenvertrouwen leidt dit ertoe, dat ook de woningmarkt zich fors herstelt. Belangrijke en positieve ontwikkelingen die wij signaleren zijn onder meer:
Lees meer

Fluitend Ondernemen

Samen met Hondsrug Personeels Management hebben we op 5 juli jl. voor ca 55 relaties een lezing georganiseerd in de JENS Vesting van FC Emmen. Lees hier de nabeschouwing van deze wedstrijd
Lees meer

Kans op stijging van hypotheekrente neemt toe

Als kantoor houden wij rekening met de kans dat de hypotheekrente in de komende tijd gaat stijgen. In dit artikel leggen wij uit waarop onze verwachting is gebaseerd.
Lees meer

Hypotheken: 30 jaar rentevast en verhuizen

In de afgelopen periode is er in de media het nodige geschreven over de mogelijkheid om bij het aangaan van een hypotheek de rente voor 30 jaar vastzetten en de daaruit voortvloeiende vraag of dit verstandig is, indien u mogelijk binnen die 30 jaar weer gaat verhuizen. In dit artikel zetten wij de voor- en nadelen van 30 jaar rentevast in relatie tot verhuizen voor u op een rij.
Lees meer

Gebreken aan de woning: melden of onderzoeken?

Met regelmaat komt het voor, dat kopers van een woning na de overdracht tot de ontdekking komen dat er onverwacht grote reparaties aan de woning moeten plaatsvinden. De vraag kan dan opkomen of de verkoper deze gebreken had moeten melden, of dat de koper de woning beter had moeten onderzoeken voordat hij deze kocht? In dit artikel zetten wij de hoofdzaken op een rij en geven we enkele tips.
Lees meer

Schaarste aan goede woningen blijft nog wel even

De afgelopen jaren hebben laten zien dat de prijzen van woningen sterk kunnen schommelen. Zolang iemand in zijn woning blijft wonen en de woonlasten kan blijven betalen is er niet zo veel aan de hand. Vervelend kan het worden indien de woning moet worden verkocht, bijvoorbeeld na een echtscheiding of in verband met ouderdom en de restschuld van de op de woning rustende hypotheek fors hoger is dan de verkoopwaarde van de woning op dat moment.
Lees meer

Boeterente: Wat is er aan de hand?

Indien u met een geldverstrekker een hypotheekovereenkomst afsluit, spreekt u af voor welke periode u de rente wilt vastzetten. Dan kan een jaar zijn, maar ook bijvoorbeeld 5,10,15 of 20 jaar. Zelfs periodes van 30 jaar zijn mogelijk. Het grote voordeel hiervan is, dat u zekerheid heeft dat - mocht de hypotheekrente in de komende jaren stijgen - u hier geen last van ondervindt. Uw rente staat immers vast.
Lees meer

Houd bij woonlasten rekening met periodieke bijdrage VvE

Ons kantoor adviseert dagelijks klanten over de financiering van hun woning. Wij zien kopers vooral kijken naar de koopprijs van de woning en de kosten van de hypotheek. De eigen periodieke bijdrage, in het geval er sprake is van een Vereniging van Eigenaren (VvE), krijgt echter veel minder aandacht. Onderstaand leggen wij kort uit waarom het verstandig is ook kritisch naar deze kosten te kijken.
Lees meer

Woningmarkt raakt overspannen

In steeds grotere delen van Nederland raakt de woningmarkt “overspannen”. Het aantal te koop staande woningen is in een relatief korte periode sterk gedaald. Waar een paar maanden geleden elke koper de keuze had uit minimaal zes woningen die voldeden aan de vooraf opgestelde eisen, is dit aantal nu al gedaald tot onder de drie. Nieuw is ook dat steeds meer woningen verkocht worden voor de vraagprijs, of zelfs hoger dan de vraagprijs. De ruimte om als koper te onderhandelen is veel minder dan bijvoorbeeld een jaar geleden.
Lees meer
Erkend Hypotheek Adviseur
VLPN
RLP
Adfiz
KiFiD