Home RegioBank Contact
U bevindt zich op Home - Nieuws - Heeft u een aflosvrije hypotheek? Kom eens met ons praten

Heeft u een aflosvrije hypotheek? Kom eens met ons praten

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek, dan zijn uw maandelijkse lasten laag. U betaalt immers alleen maar rente over het geleende bedrag. Maar wat als de looptijd van 30 jaar verstreken is?

De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Ministerie van Financiën hebben onlangs in een gezamenlijke verklaring hun grote zorgen geuit over de aflossingsvrije hypotheek.

Veel aflosvrije hypotheken

Veel huizenbezitters hebben in het verleden een zogenaamde aflosvrije hypotheek afgesloten. Bij deze hypotheekvorm vindt gedurende de looptijd van de hypotheek geen aflossing plaats. Er wordt alleen rente betaald over het geleende bedrag.

Op dit moment bestaat meer dan de helft van de hypotheekschuld uit aflosvrije hypotheken. In totaal gaat het hierbij om circa 340 miljard euro.

Weten wat er op het eind van de looptijd gaat gebeuren

Uiteraard moet het bedrag dat via een aflosvrije hypotheek is geleend aan de bank worden terugbetaald. Veel huizenbezitters bouwen hiervoor een kapitaal op. Bijvoorbeeld via een aparte spaarrekening of via beleggen. Er zijn echter ook huizenbezitters die dit niet doen. Deze groep baart De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Ministerie van Financiën de nodige zorgen. Indien er geen vermogen is opgebouwd om de lening op het eind van de looptijd af te lossen, kunnen er problemen ontstaan. Huishoudens kunnen te maken krijgen met hogere hypotheekuitgaven in combinatie met een lager (pensioen)inkomen. De vraag is of er dan nog een nieuwe hypotheek en zo ja tegen welke voorwaarden deze kan worden afgesloten.

Oproep: vraag tijdig advies

De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Ministerie van Financiën roepen alle banken en hypotheekadviseurs op om in de komende tijd extra aandacht te schenken aan klanten met een aflosvrije hypotheek. Heeft u een aflosvrije hypotheek en weet u niet zeker hoe u deze schuld op de einddatum van de hypotheek kunt aflossen, neem dan contact met ons op. Stel dat niet uit! Hoe eerder wij met u mogen meedenken, hoe meer mogelijke oplossingen we kunnen onderzoeken.

Overigens is in de Tweede Kamer onlangs een motie aangenomen die het toch weer mogelijk moet maken om een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Zie hiervoor verderop in deze nieuwsbrief.

Erkend Hypotheek Adviseur
VLPN
RLP
Adfiz
KiFiD