Home RegioBank Contact
U bevindt zich op Home - Nieuws - Kabinet niet bij voorbaat tegen Buy to let

Kabinet niet bij voorbaat tegen Buy to let

Kopen om te verhuren. Het is aantrekkelijk als alternatief voor sparen en het kan mooie rendementen opleveren.

De rente over spaargeld is al lange tijd laag. Steeds vaker gaan mensen daarom over tot het kopen van onroerend goed om dit vervolgens te verhuren. Het huidige Kabinet is niet bij voorbaat tegen deze ontwikkeling. Maar gemeenten kunnen maatregelen nemen om deze ontwikkeling tegen te gaan.

Buy to let

Het aantal huurwoningen is beperkt. De huren, zeker in de vrije sector, stijgen daardoor sterk. Tegelijkertijd is de rente over spaargeld al langere tijd vrijwel nihil. Deze twee ontwikkelingen gecombineerd leiden ertoe dat een groeiende groep van mensen besluit een woning te kopen om deze vervolgens te gaan verhuren. Dit wordt ook wel aangeduid met het begrip Buy to let.

Kabinet niet bij voorbaat tegen

In een brief aan de Tweede Kamer van 4 december 2017 laat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat het Kabinet niet bij voorbaat tegen deze ontwikkeling is. De gedachte hierbij is dat door de toename van het aantal particulieren dat een woning koopt om deze te verhuren, de huurvoorraad groter wordt ten koste van de koopwoningvoorraad. Vooral wanneer de ontwikkeling van Buy tot let plaatsvindt in het midden huursegment kan dit juist positief zijn voor mensen die op een huurwoning zijn aangewezen.

Gemeenten kunnen optreden tegen huisjesmelkerij

De Minister geeft aan dat gemeenten verschillende instrumenten hebben om vormen van huisjesmelkerij tegen te gaan. Zij doelt hier onder meer op de Huisvestingswet en het bestemmingsplan. Het is niet onmogelijk dat bepaalde gemeenten in de toekomst Buy tot let met inzet van deze instrumenten zullen proberen af te remmen.

Beperkt aantal geldverstrekkers

De aankoop van een woning om deze vervolgens te verhuren kan geheel met eigen middelen worden gefinancierd. Maar het is ook mogelijk om de aankoop deels vanuit eigen middelen te financieren en deels vanuit een af te sluiten hypotheek. Het aantal geldverstrekkers dat echter bereid is om een hypotheek te verstrekken voor een woning die niet bestemd is voor eigen bewoning is zeer beperkt. Daarnaast is het verstandig om te bedenken dat de rente voor een hypotheek over een woning die is aangeschaft om te verhuren niet op het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht.

Advies: oriënteer u goed

Op de “bekende verjaardagspartijen” komt het Buy to let-verhaal steeds vaker op tafel. Er zijn aantrekkelijke kanten aan een dergelijke investering. Maar er zijn ook aandachtspunten. De woning kan opeens extra onderhoud nodig hebben. Niet elke huurder betaalt altijd de huur op tijd en laat de woning bij vertrek onberispelijk achter. De waarde van woningen kunnen stijgen maar, zoals we afgelopen jaren hebben gezien, ook sterk dalen. Kortom: het is niet alles goud wat blinkt. Ons advies is dan ook om u goed te oriënteren voordat u een deel van uw vermogen investeert in een woning om deze te verhuren.

Erkend Hypotheek Adviseur
VLPN
RLP
Adfiz
KiFiD