Home RegioBank Contact
U bevindt zich op Home - Nieuws - Ook ondernemers komen steeds vaker in aanmerking voor een hypotheek

Ook ondernemers komen steeds vaker in aanmerking voor een hypotheek

 

Geldverstrekker zoekt zekerheid

Een geldverstrekker die een lening verstrekt, wil zo veel mogelijk zekerheid dat de lening ook wordt terugbetaald. Om deze reden kijkt de geldverstrekker naar de waarde van het onderpand in verhouding tot de lening. Maar ook naar het inkomen dat degene heeft die de lening aanvraagt.

Bij iemand in loondienst is het inkomen redelijk stabiel. Het arbeidsrecht in combinatie met het stelsel van sociale uitkeringen geeft de werknemer veel bescherming tegen plotselinge, sterke inkomensdalingen.

Ondernemers hebben deze zekerheid niet. Simpel gezegd: zijn er geen klanten dan zijn er ook geen inkomsten en kan er ook geen beroep worden gedaan op een sociale uitkering om deze inkomstendaling op te vangen.

Indien een ondernemer voor zijn privéwoning een hypotheek wil afsluiten, kijken de geldgevers daarom naar het inkomen dat de ondernemer over meerdere jaren heeft behaald. Aan de hand hiervan proberen geldgevers dan het inkomen te bepalen wat redelijk is om te verwachten dat de ondernemer in de komende jaren binnen zijn onderneming kan  verdienen.

Op zichzelf is dit een goede methode om te voorkomen dat ondernemers meer geld lenen voor de aanschaf van hun woning, dan in hun situatie verantwoord is. Want overkreditering leidt tot veel emotionele belasting en financiële schade voor de ondernemer en diens gezin.

Probleem ontstaat echter wanneer iemand nog niet zo lang ondernemer is. Op dat moment kunnen de resultaten uit het verleden niet worden vertaald naar de verwachtingen voor de toekomst.

Tot voor kort was de boodschap aan jonge ondernemers dan ook: “Ga eerst maar eens drie jaar ondernemer zijn en kom dan maar terug wanneer u een hypothecaire lening wilt hebben”.

Deze opstelling geeft in de praktijk steeds meer problemen. Los van het feit dat het aantal beschikbare huurwoningen beperkt is, is huren van een woning op dit moment vaak duurder dan het kopen van een woning. Daarnaast neemt het aantal ondernemers in onze samenleving sterk toe. Veel deskundigen geven aan, dat juist deze jonge ondernemers een belangrijke impuls kunnen geven aan onze economie.

Op dit moment is dan ook te zien, dat steeds meer geldverstrekkers bereid zijn om ook jonge ondernemers een hypothecair lening te verstrekken. Bijna altijd is dit maatwerk, waarbij er stevig overleg moet plaatsvinden tussen de geldverstrekker en de financieel adviseur van de ondernemer. Maar daar waar een lening verantwoord is, kan deze ook bij steeds meer geldverstrekkers worden verkregen. Bent u (jong) ondernemer en wilt u zich oriënteren op de aankoop van een woning? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij onderzoeken graag wat in uw specifieke situatie wel en niet mogelijk is.

Erkend Hypotheek Adviseur
VLPN
RLP
Adfiz
KiFiD