Home RegioBank Contact
U bevindt zich op Home - Nieuws - Prijzen van woningen gaan verder stijgen

Prijzen van woningen gaan verder stijgen

De prijzen van koopwoningen stijgen nog steeds. Op dit moment wordt voor 2017 verwacht dat de gemiddelde prijs van een woning met 7 % zal stijgen. Voor 2018 wordt een prijsstijging van circa 5 % verwacht. Dit zijn landelijke ontwikkelingen. In vooral de grote steden doen zich sterkere stijgingen van de prijzen voor. Hoewel de prijzen fors omhoog gaan, is daarmee de top zoals die in 2008 bestond, nog niet bereikt. Op dit moment zit de gemiddelde prijs van een woning daar nog 10 % onder.

Kopen is ook sparen

Iemand die nu voor het eerst een woning koopt, een starter, is gemiddeld 23 % van zijn inkomen kwijt aan hypotheeklasten. Dat is fors. Maar op het moment dat de prijzen in 2008 de top bereikten, moest een starter gemiddeld 27 % van zijn inkomen aan hypotheeklasten betalen.

Het begrip hypotheeklasten moet overigens wel met enige nuance worden bekeken. Sinds 2013 zijn starters, willen ze de door hun betaalde hypotheekrente op hun belastbaar inkomen in mindering brengen, verplicht om de hypotheek in 30 jaar aflossen. De hypotheeklasten bestaan daardoor voor een starter uit rente en aflossing. Met de aflossing bouwt de starter dus ook vermogen op. Immers na 30 jaar is de woning vrij van schuld en vertegenwoordigt deze een aanzienlijke waarde. Wordt alleen gekeken naar het rentedeel van de hypotheek, dan is dit gemiddeld nog maar 9 % van het inkomen. De starter die huurt is de volledige huurlasten kwijt. De starter die koopt, bouwt ook vermogen op.

De vraag naar woningen blijft hoog

Het aantal woningen dat nieuw wordt gebouwd, blijft sterk achter bij de vraag naar woningen. In de komende jaren zal dit verschil blijven bestaan. De verwachting is dat pas na 2020 het aantal nieuw te bouwen woning fors zal stijgen. In de afgelopen jaren is een ontwikkeling te zien dat de huurprijzen sterk stijgen. Zeker met de huidige lage hypotheekrente betekent dit dat steeds meer huurders de stap naar een koopwoning willen zetten. De verwachting is dan ook dat de vraag naar koopwoningen in de komende jaren hoog blijft.

Onzekerheden over hypotheken

Wordt er gekeken naar de hypotheken dan is er een aantal onzekerheden. De hypotheekrente is op dit moment zeer laag. Deskundigen houden er rekening mee, dat deze rente in de komende periode gaat stijgen. De grote vraag daarbij is vooral hoe snel die stijging zal plaatsvinden. Zal dat een zeer geleidelijke stijging zijn, of een sterke stijging van enkele procenten in een korte tijd. Ook krijgt Nederland op enig moment een nieuw Kabinet. Er moet rekening mee worden gehouden, dat een nieuw Kabinet ook nieuwe (fiscale) maatregelen neemt die gevolgen hebben voor de hypotheekmarkt. Zo wordt door verschillende partijen aangedrongen om van kopers te verwachten dat ze meer eigen geld inbrengen als ze een woning kopen.


Overweegt u een woning te kopen? Kom dat gerust eens met ons praten. Wij zetten graag de verschillende mogelijkheden voor u op een rij.

Erkend Hypotheek Adviseur
VLPN
RLP
Adfiz
KiFiD