Home RegioBank Contact
U bevindt zich op Home - Nieuws - Schaarste aan goede woningen blijft nog wel even

Schaarste aan goede woningen blijft nog wel even

De afgelopen jaren hebben laten zien dat de prijzen van woningen sterk kunnen schommelen. Zolang iemand in zijn woning blijft wonen en de woonlasten kan blijven betalen is er niet zo veel aan de hand. Vervelend kan het worden indien de woning moet worden verkocht, bijvoorbeeld na een echtscheiding of in verband met ouderdom en de restschuld van de op de woning rustende hypotheek fors hoger is dan de verkoopwaarde van de woning op dat moment.

Hoewel ook ons kantoor geen ‘glazen bol’ heeft, zien wij toch veel ontwikkelingen die een sterke daling van de waardes van woningen minder waarschijnlijk maken. Belangrijke ontwikkelingen die wij zien, zijn:

  • Om aan de vraag naar woningen te voldoen moeten er jaarlijs circa 80 duizend woningen worden gebouwd. In de komende jaren wordt dit aantal niet gehaald. Voor 2017 wordt bijvoorbeeld verwacht, dat er “maar” 58 duizend nieuwe woningen worden opgeleverd.
  • Er is sprake van een inhaalvraag. Ten tijde van de economische crisis hadden veel mensen financieel geen ruimte om een nieuwe woning te kopen. Jongeren bijvoorbeeld bleven langer bij hun ouders wonen.
  • Werkgelegenheid en vertrouwen nemen toe. De werkloosheid is snel gedaald. Ook het consumentenvertrouwen is fors gestegen. Beide ontwikkelingen leiden ertoe, dat weer meer mensen een woning kunnen en durven te kopen.
  • De rente over spaargeld is minimaal. De eerste bank is al gesignaleerd die over spaargeld 0 % rente biedt. De Nederlandsche Bank houdt rekening met het feit dat banken op enig moment ook aan particulieren een vergoeding gaan vragen over spaargeld. Bij bedrijfsmatige relaties komt dit al voor. Deze ontwikkeling leidt ertoe, dat consumenten op zoek gaan naar alternatieven voor hun spaargeld. Dit heeft onder meer tot gevolg dat het aantal mensen dat een woning koopt om deze vervolgens te verhuren, sterkt toeneemt.

De aankoop van een woning is op de eerste plaats een middel om prettiger te wonen. Daarnaast kan het ook een aantrekkelijke vorm van vermogensvorming zijn. Zeker nu de rente zo laag is en de rente die betaald wordt fiscaal nog steeds gunstig wordt behandeld.

Gaat u zich oriënteren op de aankoop van een woning? Ons advies is om eerst met onze deskundigen te praten. In dit gesprek kunnen wij samen met u onderzoeken of het verstandig is om de aan te kopen woning voor een deel met eigen middelen te financieren en welk bedrag u in uw situatie verantwoord kunt lenen. Met deze kennis kunt u gericht in de markt kijken welke woningen het best aan uw mogelijkheden en wensen tegemoetkomen. Doordat bij ons alle gegevens al bekend zijn op het moment dat u de woning van uw dromen heeft gevonden, kunnen wij op dat moment snel de aanvraag voor de lening verzorgen. 

In de markt waarin de vraag naar woningen groot is en het aanbod klein, is het voor kopers belangrijk snel te weten of zij de aankoop van een woning wel of niet kunnen financieren.

Wilt u eens met ons praten over uw mogelijkheden om de aankoop van een woning te financieren? Neemt u dan contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Erkend Hypotheek Adviseur
VLPN
RLP
Adfiz
KiFiD