Home RegioBank Contact
U bevindt zich op Home - WGA en Ziektewet Eigenrisicodragen

WGA en Ziektewet Eigenrisicodragen

 

Vanaf 01-01-2017 zijn er belangrijke veranderingen op het gebied van de WGA en Ziektewet. Voor met name grotere bedrijven kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn. U kunt dit jaar opnieuw kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA en/of Ziektewet. Graag adviseren wij u over uw mogelijkheden. 

 

Wat er verandert:

Het WGA-risico voor werknemers met tijdelijke en/of flexibele contracten was uitsluitend publiek te verzekeren bij UWV. Per 1 januari 2017 is de samenvoeging van het WGA-risico voor vaste werknemer en flex-werknemers doorgevoerd.

 

Welke mogelijkheden heeft u?

U heeft de mogelijkheid om het totale risico zelf te dragen en regie te voeren over de re-integratie; daarnaast kunt u ook eigen risicodrager worden voor de Ziektewet-uitkeringen van flex-medewerkers. Juist voor grotere bedrijven en voor bedrijven met lopende WGA en/of Ziektewet uitkeringen kan dit een zeer interessant moment zijn om eigen risicodrager te worden. Immers, alle lopende WGA uitkeringen en ziektegevallen kunt u vanaf 2017 achterlaten bij het UWV.

 

Wat betekent dit voor u?

Het is belangrijk dat u tijdig een keuze maakt en uw verzekering hierop aanpast. Wanneer u dat niet vóór 30 september a.s. doet, blijft u in het publieke bestel of keert u terug naar het publieke bestel en bent u vanaf 1 januari 2017 voor al uw werknemers bij het UWV verzekerd. Bij terugkeer van eigen risicodrager naar het UWV dient u bovendien tenminste 3 jaar bij het UWV te blijven voordat u weer eigen risicodrager mag worden. Maar belangrijker nog is dat u bij het UWV geconfronteerd kunt worden met een extra (terugkeer)premie die gebaseerd is op de WIA-instroom van uw bedrijf.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Verzekerings Collectief  kan voor u offertes opvragen voor het eigen risicodragerschap voor Ziektewet en WGA en deze voor u vergelijken. Voor dit traject vragen wij een tegemoetkoming in onze kosten van € 500 (ex BTW). Graag ontvangen wij in dat geval de volgende gegevens van u:

 • Uw verzoek om offertes uit te brengen voor eigen risicodragerschap Ziektewet en WGA 

 • Volledig ingevuld personeelsbestand, het format is te downloaden via de link Sjabloon personeelsbestand

 • De beschikkingen van de Werkhervattingskas en de daarbij behorende specificaties van de afgelopen drie jaar (2014, 2015, 2016).

 • De Arbo-rapportages van de afgelopen drie jaar met verzuim kort/lang/middel, frequentie en verzuimpercentage.

 

Wij helpen u graag bij het maken van deze belangrijke keuze!

 

 

 

De keuze tussen publiek verzekeren bij het UWV of eigen risicodrager worden is complex. Verzekerings Collectief heeft met een Registeradviseur Verzuim & Inkomen het specialisme in huis om een uitgebreid adviesrapport samen te stellen voor uw specifieke situatie. In het adviesrapport worden onder andere de volgende zaken opgenomen:

 

 • Inventarisatie en analyse ziekteverzuimcijfers

 • Inventarisatie en analyse WGA- en ziektewet instroom

 • Premieberekening UWV

 • Scenarioberekening UWV-premies in de toekomst

 • Offertes eigen risicodragerschap WGA en ZW

 • Uitgebreide informatie over de verschillende opties, inclusief hun voor- en nadelen

 • Concreet advies met betrekking tot UWV vs. eigen risicodrager en vervolgstappen

 

Dit rapport zal persoonlijk aan u worden gepresenteerd waarbij er voldoende tijd zal zijn voor vragen. De kosten voor dit volledige adviestraject bedraagt € 1.000. 

Heeft u interesse in een uitgebreid adviesrapport, dan ontvangen wij graag de hierboven vermelde gegevens. Inclusief het verzoek voor een uitgebreid rapport.

 

Op tijd kiezen

U dient uw keuze vóór 30 september te maken. Wanneer u de benodigde informatie aanlevert, dan sturen wij u uiterlijk het verzekeringsvoorstel of adviesrapport toe, zodat u een gedegen keuze kunt maken. U mag de betreffende gegevens mailen naar info@vcemmen.nl

 

Sjabloon Personeelsbestand

Erkend Hypotheek Adviseur
VLPN
RLP
Adfiz
KiFiD